Hoe (on)roerende goederen slim schenken?

U hebt veel meer te zeggen over uw eigen erfenis dan ooit. Of beter: vanaf 1 september 2018 hebt u daar meer over te zeggen. Het komende jaar benut u best om uw persoonlijke situatie eens te (her)bekijken. Hoe haalt u het meeste voordeel uit die nieuwe wet? U komt er het fijne van te weten op de gratis infoavond van Advieskantoor Kockaerts op 19 oktober.

Slechts de helft van uw erfenis blijft voorbehouden voor uw kinderen. De andere helft kan u vrij toewijzen. U kunt uw ouders onterven en met uw kinderen kan u een bindende erfovereenkomst sluiten. Dat zijn slechts enkele van de belangrijke wijzigingen in het nieuwe erfrecht, dat zopas in het Staatblad is gepubliceerd. Niets te vroeg: sommige regels dateerden van begin negentiende eeuw, van vóór het ontstaan van ons land.

Eén ding is zeker: met het nieuwe erfrecht hebt u een grotere flexibiliteit om uw nalatenschap te verdelen. Maar waarom wachten tot u er niet meer bent? Er zijn tal van goede redenen om tijdens uw leven al goederen te schenken aan uw kinderen of kleinkinderen. Zo vermindert u de waarde van het vermogen dat u hen nalaat wanneer u overlijdt, waardoor zij minder successierechten op uw erfenis zullen moeten betalen. Een schenking levert de begunstigde dus een groot fiscaal voordeel op. Hoe groter de waarde van de schenking, hoe groter het voordeel. Wel moet u, als u schenkt, een schenkbelasting betalen. Pas op: schenkingen tussen echtgenoten zijn herroepbaar, maar schenkingen tussen ongehuwde partners of aan derden zijn dat niet.

Wie al voorzieningen trof door een schenking of een testament, doet er best aan vandaag alles eens grondig te herbekijken. U krijgt tot 1 september volgend jaar om te beslissen of u het oude systeem wil behouden of voor de nieuwe regels kiest. Als u niets doet, valt u automatische onder het nieuwe erfrecht.

Eén voorbeeld: u wil een onroerend goed (een huis, een appartement) schenken. Dat is niet ongebruikelijk. Nooit werd dat meer gedaan dan vorig jaar, nadat de Vlaamse regering een aanzienlijke belastingverlaging had doorgevoerd. U wil dus een huis schenken aan uw kinderen, dan zijn er een aantal opties:

 • U kiest voor een gesplitste aankoop. Dat betekent dat u het vruchtgebruik houdt (en dus bijvoorbeeld recht hebt op de huurgelden), en uw kinderen de blote eigendom. Wanneer u overlijdt, gaat het vruchtgebruik belastingvrij naar de kinderen.
 • U schenkt in schijven. Daarmee maakt u telkens gebruik van de laagste schenkingstarieven. Tussen elke schijf moet u wel telkens drie jaar laten, anders telt de fiscus de bedragen toch bijeen.
 • Is uw kind gehuwd en wil u vermijden dat de partner van uw zoon of dochter daar aanspraak kan op maken, dan kan u uitdrukkelijk bepalen dat er een verbod geldt om het huis in te brengen in de huwgemeenschap.

Het nieuwe erfrecht is het uitgelezen moment om eens stil te staan bij uw wensen rond uw nalatenschap – u hebt er vast en zeker hard genoeg voor gewerkt. Daarvoor kan u bij uw notaris te rade gaan, of op onze gratis informatieavond op 19 oktober 2017.

Stépahnie Dekens (Estate strategy & legal officer bij Median NV) geeft er antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de mogelijkheden en de valkuilen van schenkingen?
 • Kan ik zonder beperking schenken aan wie ik maar wil?
 • Is er een verschil tussen gehuwden en samenwonenden?
 • Wat met minderjarige kinderen?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen?
 • Hoe blijf ik baas in de woning die ik schonk?
 • Kan ik mij bedenken en op een schenking terugkomen?

U bent er van harte welkom. Schrijf u hier in.
http://kockaerts.be/successierechten

Share This:

Comments ( 0 )

  Leave A Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *