Laat rechtsbijstand nooit links liggen

Waarom zou je in godsnaam een rechtsbijstandsverzekering nemen? Is dat niet een onbelangrijke en overtollige voetnoot in je verzekeringsportefeuille? En maakt die niet automatisch deel uit van een autoverzekering, een familiale verzekering of een brandverzekering? Nee. Nee. En nog eens nee. In onze adviesgesprekken is een aparte rechtsbijstandsverzekering meestal het hoofdonderwerp. Omdat die volgens ons NOOIT mag ontbreken in een verzekeringsportefeuille. Het is niet voor niets dat minister van Justitie Koen Geens onderzoekt om een belastingvermindering toe te kennen aan wie een premie betaalt. Er schuilen te veel addertjes in het gras.

Om onbegrijpelijke redenen maken veel verzekeraars maar weinig woorden vuil aan rechtsbijstand. Die stiefmoederlijke behandeling zorgt er wel voor dat hun klanten onnodige risico’s lopen die hen erg zuur/duur kunnen opbreken.
Wie bij ons aanklopt voor, bijvoorbeeld, informatie over een autoverzekering, merkt dat wij uitgebreid onze tijd nemen om de waarborg rechtsbijstand toe te lichten. Al te vaak zit die waarborg verscholen tussen andere waarborgen of niet eens aanwezig in een verzekeringsportefeuille. We kiezen heel bewust voor het woord ‘verzekeringsportefeuille’, omdat wij rechtsbijstand niet zien als een klein extraatje in een ander verzekeringscontract, maar als volwaardig contract, boven alle andere. Waarom?

Terug naar de autoverzekering, bron van de meeste conflicten. Wie aan een autoverzekering denkt, denkt er al snel ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ bij. Wat mag je verwachten van die waarborg? De burgerlijke aansprakelijkheid neemt de financiële lasten van je over als je schade berokkent aan derden (let op: dat kunnen ook je eigen familieleden zijn!) Je moet geen genie zijn om te beseffen dat de verzekeraar er alle belang bij heeft de aansprakelijkheid af te wijzen of een gedeeltelijke aansprakelijkheid na te streven. Dat kost minder. Alleen als het zonneklaar is dat jij aansprakelijk bent voor een ongeval, zal de verzekeraar in jouw plaats de kosten dragen.

‘Wat is het probleem?’, horen we je denken. ‘We hebben toch allebei hetzelfde belang?’ Als de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid alles kan afwentelen op de tegenpartij is dat toch in mijn voordeel? Lukt dat niet, dan betaalt de verzekeraar toch voor mij? Hupsakee, weg met die overbodige rechtsbijstand!

Niet zo vlug, want niets is minder waar. We zoeken de addertjes in het gras.
Adder 1.
Je wordt niet aansprakelijk gesteld maar gaat niet akkoord met de schadevergoeding.
Of het ongeval is gebeurd in het buitenland met een buitenlander.
Wie gaat er voor jou opkomen om je volledige schadevergoeding te krijgen voor de schade die jij opliep? In deze gevallen wordt de schade die je zelf oploopt aan je wagen of je lichaam niet geregeld door je verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid. Wél door je de aansprakelijke derde (tegenpartij), het zal op dat moment de rechtsbijstandsverzekeraar zijn die zal opkomen en de eventuele nodige kosten van gerecht, advocaat, (medische) experten zal dragen teneinde toch uw schadevergoeding rechtsbijstandsverzekeraar.

Adder 2.
Je wordt gedeeltelijk aansprakelijk gesteld.
De verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt de tegenpartij gedeeltelijk. En jij? Wat met jouw schade en de eventuele verwondingen die jouw passagiers opliepen? Daarvoor moet je bij je rechtsbijstandsverzekeraar zijn. Die zal trachten de kosten te verhalen op de aansprakelijke of de zaak in der minne te regelen. Als het echt nodig is trekt die zelfs naar de rechtbank.

Adder 3.
Je bent wel aansprakelijk.
Makkelijk toch? Dan betaalt de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid en daarmee is de kous af? Vergeet het. Als er in de auto van de tegenpartij gewonden vielen, loop je een groot risico dat je voor de rechter moet verschijnen wegens ‘onopzettelijke slagen en verwondingen’. Wat heb je dan nodig? Jawel, een rechtsbijstandsverzekering. Tenzij je de snel oplopende kosten van advocaten en gerecht helemaal alleen wil torsen.

Heb je een omniumverzekering en je verzekeraar omnium ligt dwars of weigert te vergoeden? Wat doe je dan? Juist, je wenden tot je rechtsbijstandsverzekeraar om je te verdedigen tegenover je eigen verzekeraar.
Lees er nog eens de blog ‘Help mijn partner wordt mijn tegenpartij’ ook nog eens op na en het zal je intussen duidelijk zijn: een rechtsbijstandsverzekering hoort niet thuis in een ander verzekeringscontract, maar moet een volwaardig contract zijn in je verzekeringsportefeuille. Dat geldt niet alleen voor je autoverzekering, maar ook voor familiale en brandverzekering en zelfs voor ondernemingen.

We kunnen nog 1001 voorbeelden geven, maar we nodigen je liever uit voor een gesprek. Je zal zien: Advieskantoor Kockaerts start op het internet, maar gaat door met persoonlijk advies, daar waar het internet stopt.

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *