Moeten we bang zijn voor morgen?

De vierde industriële revolutie kost 5 miljoen banen in de komende vijf jaar. Dat staat te lezen in een recent rapport van het World Economic Forum (WEF). ’t Is te zeggen: door de doorgedreven digitalisering verliezen 7,1 miljoen mensen hun job, terwijl er 2,1 miljoen nieuwe banen bijkomen. Gemiddeld zouden meer vrouwen dan mannen zonder werk vallen. Als de Westerse regeringen geen actieplan ontwikkelen, zal niet alleen de werkloosheid maar ook de ongelijkheid zienderogen toenemen. Zegt nog steeds het WEF.

Daar krijg je op het eerste gezicht toch koude rillingen van, niet? Moeten we bang zijn? De eerste industriële revolutie (tweede helft achttiende eeuw) bracht ons stoommachines, gietijzer en mechanische weefgetouwen. De tweede industriële revolutie bracht ons staal, de verbrandingsmotor, elektriciteit en de fabrieken met de lopende band. De derde industriële revolutie luidde het begin in van het computertijdperk. Elk van die drie revoluties veranderden het aanschijn van de wereld en het werk en het welzijn van de mensen grondig. Elk van die drie revoluties eiste ‘slachtoffers’. En toch: we hebben ze overleefd, niet? Sterker nog: zijn we er in het algemeen niet op vooruitgegaan?
De vierde industriële revolutie, waarvan we elke dag de gevolgen meer voelen, zal ook niet stilletjes aan ons voorbijgaan. Zoveel is zeker. De bekommernis dat sommigen het moeilijk zullen krijgen, is een terechte en menselijke zorg. Er mogen dan al nieuwe jobs bijkomen, de vrees bestaat dat in onze sterk vergrijzende samenleving een groot aantal van ons niet meer zal meekunnen. Naar ons gevoel zal de digitalisering er ook voor zorgen dat het kapitaal steeds meer zal terechtkomen bij een kleine groep bevoorrechten. Grotere ongelijkheid, dus.

Vraag is of het nog zinvol is te streven naar werkweken van 38 uur en een carrière tot op je 67ste als de digitalisering (een deel van) het werk uit je handen neemt. Winnaars van de vierde revolutie, de digitale revolutie, zullen de creatievelingen zijn.

Zijn dat nu zorgen voor een advieskantoor dat zich specialiseert in verzekeringen en beleggingen? Natuurlijk. Alles hangt aan elkaar vast. Hoe beter je de huidige en toekomstige wereld begrijpt of denkt te begrijpen, hoe beter je je klant kunt dienen.
De wereld waarin we terechtkomen, is namelijk niet zonder risico’s. Nieuwe risico’s die velen niet of te laat herkennen. Zoals cybercrime, een vorm van digitale misdrijven die hand over hand toeneemt en waar te weinig bedrijven zich tegen wapenen en verzekeren. (Kijk dat toch maar eens na: http://www.kockaerts.be/cyber-crime)
Ook voor beleggingen is de impact van de vierde industriële revolutie enorm. We moeten onze adviezen voortdurend bijsturen aan de snel veranderende realiteit. Op korte termijn vermoeden we dat de gevolgen van de revolutie problematisch kunnen zijn, maar op de lange termijn zal het zijn zoals met de drie vorige revoluties: de wereld zal er een stuk beter op geworden zijn. Eerst door het dal, dan de berg op.

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *