Tag: Pensioensparen

Als wij al één programma durven aan te bevelen op de openbare omroep: Voor hetzelfde geld op één. Elke woensdagavond nemen Britt (Van Marsenille), Jan (Van Looveren) en Thomas (Vanderveken) – we zetten hun familienamen bewust tussen haakjes want het programma is voor Jan en alleman en dus spreekt iedereen elkaar familiair aan met de voornaam – een actueel financieel thema onder de loep. Je steekt er echt iets van op zonder ooit het gevoel te hebben dat je een uilskuiken bent of dat je zwoegt op een cursus economie. Fijne televisie, dus.
 more

Dat we dringend eens een positief verhaal moeten vertellen, dat spookt al zolang door ons hoofd. Wat rozengeur en maneschijn, bloemetjes en bijtjes, dat misstaat toch nooit. Maar wij zijn adviseurs van verzekeringen en beleggingen van professie, geen sprookjesvertellers, en dan kun je niet om de realiteit heen. En daar tellen de feiten.
 more