Tax shift: een shift van vestzak naar broekzak?

Afgelopen dagen klopten politieke excellenties zichzelf op de borst en elkaar op de schouder – ik zag de beelden nog net op het tv-journaal toen ik thuiskwam van een klant. Dát hadden ze nu eens flink voor elkaar gekregen, hé, die veelbesproken tax shift! Ik heb er lang over getobd, over gelezen en nagedacht, maar eerlijk: ik zie het goede nieuws niet.

Waar komt die tax shift voor jou op neer, als je werknemer bent?
De roerende voorheffing verhoogt van 25% naar 27%. Opende je enkele jaren geleden nog een termijnrekening op 10 jaar met kapitalisatie van intresten (om toch nog wat inkomsten te halen bij de lage rentes), dan zal je van je gekapitaliseerde rente dus 2% meer moeten afdragen aan Vadertje Staat.
De btw op de factuur van je elektriciteit schiet van 6% naar 21%.
Ga je met de wagen naar je werk? Hopla: extra accijnzen op je brandstof.
Heb je pech en word je ziek of werkloos? Dan zal je vergoeding vermoedelijk of sneller verlagen of anders berekend worden. Hoe dan ook: je zal minder vergoeding krijgen.

Valt er voor jou ook wat te winnen bij die tax shift?
Als je wat geduld hebt, verhoogt jouw loon misschien met 100 euro per maand… tegen het einde van deze legislatuur – dus even geduld.

Volgens mij is de tax shift een soort goocheltruc met eerder gedane beloften om de belastingvrije sommen en de forfaitaire beroepskosten te verhogen. Weet je waar ik moet aan denken? Aan tegelplakkers, je weet wel, die slows die je met je geliefde danst op één en dezelfde tegel. Je schuift wel heen en weer, maar van die tegel geraak je nooit af. Eindeloos. De tax shift verschuift wel wat, maar het lijkt toch eerder een shift van vestzak naar broekzak.

Werkgevers zien hun werkgeversbijdrage dalen van 33% naar 25%. Goed nieuws, zou je denken, want daardoor komen er meer jobs, niet? Bij de kleine KMO zal dat alleszins niet zoveel indruk maken. Meestal kunnen die zich geen superhoge lonen veroorloven en bedroeg hun bijdrage nu eerder iets in de richting van 26%. Hun inspanningen naar het personeel om guller te zijn en bijvoorbeeld een bedrijfswagen aan te bieden, botst dan weer op verhoogde accijnzen. Veel jobcreatie zal er vanuit die hoek niet komen met die maatregel.

Wil iemand mij zeggen waarom ik kippenvel moet krijgen van de tax shift? Wil iemand mij zeggen wat het goede nieuws is?

Versta me niet verkeerd: ik ben ervan overtuigd dat er bespaard moet worden. Ik ben er ook van overtuigd dat er meer koopkracht moet komen. Maar dat “iedereen erop vooruitgaat, vanaf dag 1”, zoals onze premier zei om de kritieken te pareren, is mij niet helemaal duidelijk. Wanneer zal die “dag 1” aanbreken? Het is duidelijk dat de btw verhoogt in september, maar de rest is voor de volgende jaren.

PS: als je met je kinderen nog een pannenkoek met choco wil eten, wees dan snel. Misschien betaal je hier binnenkort een vettaks op.
Wordt zeker vervolgd.

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *