“Vertrouwen en deskundigheid, dat vonden we hier”

Winnaar beleggingswedstrijd Advieskantoor Kockaerts

‘Leer slimmer beleggen’. Onder die noemer organiseerde Advieskantoor Kockaerts drie druk bijgewoonde workshops rond – hoe kan het ook anders – slimmer beleggen. Wie interesse had, kon na de workshop zijn persoonlijk beleggersprofiel laten opstellen in een professioneel en openhartig gesprek. Bovendien werd uit de ‘nieuwe beleggers’ een winnaar gekozen. Beloning: €500 extra inlegkapitaal bij een belegging van minimaal €2000. Jean Bauwens, gepensioneerde hoofdlector Gezondheidszorg aan de Erasmushogeschool in Brussel, en zijn echtgenote Annemie kwamen als winnaar uit de bus. De komende maanden volgt Advieskantoor Kockaerts – in samenspraak en met toestemming van Jean Bauwens – die belegging van nabij op. André Kockaerts: “Dat doen we bij elke klant, maar hier is het de bedoeling u inzicht te geven in onze unieke manier van werken in het belang van onze klanten.”

Wat heeft u vooral onthouden uit de workshops?
Jean Bauwens: “We hebben daar wijze lessen uit getrokken. Om te beginnen het inzicht dat het kapitaal dat je wenst te beleggen, écht kunt missen. En dat je op lange termijn moet denken, niet aan snelle winsten op ultrakorte termijn. We zijn ook veel te weten gekomen over de unieke manier van werken van Advieskantoor Kockaerts en de aard van de producten. We kregen een helder overzicht en konden in vol vertrouwen en met maximale kennis kiezen wat wij dachten dat het beste aansloot bij onze behoeften en wensen.”

Wat is die ‘unieke manier van werken’ van het Advieskantoor?
Bauwens: “Het gaat er niet alleen om de juiste beleggingsproducten te kiezen, maar ook een strikte methode te volgen: op tijd winst nemen en op tijd uit een fonds stappen om desnoods even de kat uit te boom te kijken en nadien weer in te stappen. Zo bouw je aan je echte winst en beperk je de mogelijke verliezen.”

Is dit de eerste maal dat u echt belegt?
Bauwens: “Ja, we hebben dat nog nooit gedaan. Maar we zetten de stap in alle vertrouwen. Wat we vooral willen is dat het spaargeld dat we kunnen opzijzetten beter rendeert dan bij klassieke spaarformules.”
André Kockaerts: “We zullen daar ons best voor doen.”

Wat is het doel van de belegging?
Bauwens: “Het doel is natuurlijk dat wat je opbouwt aan financiële reserves vroeg of laat ten gunste komt van iemand anders, van je kinderen.”

Na de workshop kreeg iedereen een persoonlijk gesprek rond zijn of haar beleggersprofiel. Wat is daar uitgekomen?
Bauwens: “Ik vond dat zeer correct omdat je kan inschatten of de beslissing die de potentiële klant gaat nemen – wij, dus – voor hen correct en op maat is. Het is belangrijk om niemand in een avontuur te jagen waar hij niet voor gewapend is. Ik bedoel: wie nog veel afbetalingen moet doen, maakt wellicht best andere keuzes. Zo’n gesprek komt niet alleen het inzicht ten goede, het is ook essentieel om de veiligheid van de klant te waarborgen. Wat mij betreft was het gesprek cruciaal om vertrouwen te krijgen in de partner met wie je in de spreekwoordelijke zee gaat, André en Elke dus. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een waaier beleggingsfondsen in Tak23.”

Heeft u zichzelf beter leren kennen tijdens dat gesprek?
Bauwens: “Het was eerder een bevestiging. We volgen de actualiteit wel, informeren ons over allerlei mogelijke beleggingen via het internet en kennen ook andere bankinstellingen: we hadden dus wel een beeld van onze positie en waar we naar toe wilden. Maar pas als je een partner vindt waarin je vertrouwen hebt, hak je knopen door.”

Waren jullie al klant bij Advieskantoor Kockaerts?
Bauwens: “André zorgt al jarenlang voor onze verzekeringsportefeuille.”

U had uw huiswerk gemaakt. U kent de grote bankinstellingen, de beloftes die je soms ziet op het internet… Waarom stap je naar een onafhankelijke adviseur?
Bauwens: “Ik heb André meer dan 25 jaar geleden leren kennen. Toen al zag ik dat hij een man is die zijn zaken kent en op orde heeft en gemotiveerd is om zijn Advieskantoor goed te runnen. Dat heeft mij toen overtuigd om mijn verzekeringen aan het kantoor toe te vertrouwen. Nu we met pensioen zijn, komt er financieel wat extra ademruimte en zijn we gaan kijken hoe we best onze financiële middelen konden laten renderen. Het is een combinatie van vertrouwen en deskundigheid die we daarvoor zochten – en vonden. Ik ben geen financiële expert, maar heb toch een aantal parameters die voor mij de doorslag gaven.”

Welke rol verwacht u nu van het Advieskantoor?
Bauwens: “Zij zijn de experten, kennen de markt, hebben daar jaren voor gestudeerd en bekijken de actualiteit voortdurend door een specifieke bril. Daar hebben we erg veel vertrouwen in. Wat we nog verwachten? Op geregelde tijdstippen terugkoppeling over hoe het gaat in de beurswereld. Maar het is een geruststelling dat je weet dat het Advieskantoor contact zal nemen als het uitzonderlijk goed of uitzonderlijk slecht gaat. We weten dat onze belegging actief wordt opgevolgd, wat lang niet overal het geval is. Ik herinner me dat de bank in alle talen zweeg over de middelen van mijn moeder. Daar werd niets gedaan en dan blijft alles status quo. Er werd niets voorgesteld. Het enige wat we hoorden was stilte.”
Kockaerts: “Bij ons is het zo dat, ook al gebeurt er niets spectaculairs, we eenmaal per jaar een stand van zaken opmaken. Dat is het minimum. De afgelopen maanden ging het moeizaam op de beurs, wat voor ons het sein was om contact te nemen met sommige van onze klanten te kijken wat we best deden met het cash geld dat vrijkwam dankzij de stop-loss. Door te werken met winstnames enerzijds en stop-loss anderzijds verplichten wij onszelf heel actief te handelen en dicht bij onze klanten te staan en contact te houden.”

Bent u van plan de evolutie van uw beleggingsfondsen kort op te volgen?
Bauwens: “Ik heb van Elke alle informatie gekregen hoe ik dat kan doen, maar uiteindelijk denk ik: zij zullen dat wel voor mij doen. We hebben een andere tijdshorizon. Wij zijn geen speculanten of beursmakelaars. Dat is net de reden waarom we bij André zijn terechtgekomen en niet bij zomaar een bankinstelling: je moet vertrouwen hebben en het kunnen loslaten.”

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *